POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Firma BIOPROSANO NATURA SRL („BIOPROSANO NATURA SRL” sau „noi”) se angajează/ne angajăm să vă protejeze/să vă protejăm și să vă respecte/să vă respectăm confidențialitatea. Prezenta Politică (împreună cu alte documente la care se face referire în prezenta) descrie ce informații cu caracter personal colectăm de la dvs. și modul în care vă procesăm informațiile cu caracter personal.

Informațiile cu caracter personal pe care le putem colecta de la dvs.

Vom colecta informații cu caracter personal atunci când vizitați Website-ul, inclusiv, dar fără a ne limita la date privind traficul, date privind localizarea, jurnale web, conținutul unor sondaje și formulare de contact și alte date referitoare la comunicare și la resursele pe care le accesați. Colectarea acestor informații cu caracter personal vă vor facilita vizitarea Websiteului în viitor, întrucât vă vom putea sugera Conținut relevant pentru dvs. pe baza locului de unde accesați Website-ul.

Vom colecta toate informațiile pe care ni le furnizați atunci când folosiți formularele noastre de contact (de exemplu „Contact”, „Trimiteți-ne un mesaj”, „Inscriere la buletin informativ”), și în special prenumele, numele, adresa de e-mail, număr de telefon.

Furnizarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul formularelor noastre de contact nu este o cerință statutară sau contractuală; totuși, rețineți că rubricile marcate cu un asterisc (*) sunt rubrici obligatorii, deoarece avem nevoie de aceste informații pentru a respecta sau a răspunde solicitării dumneavoastră. Alte informații sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularelor de contact sunt la discreția dvs.. Dacă ne contactați, vom păstra evidența acelei corespondențe.

Vă folosim informațiile cu caracter personal pentru a vă trimite materiale de marketing direct prin e-mail atunci când alegeți această opțiune prin formularul de contact relevant. Puteți renunța oricând să mai primiți comunicări de marketing viitoare.

De asemenea, putem stoca cookie-urile, astfel cum se precizează mai detaliat în Politica privind cookie-urile , care poate fi accesată pe site.

Cum vă utilizăm informațiile cu caracter personal

Informațiile dvs. cu caracter personal vor fi colectate și gestionate de noi în următoarele scopuri:

 *  pentru a personaliza cât mai bine Conținutul și resursele în funcție de preferințele dvs.;  *  pentru a vă răspunde la cereri sau întrebări atunci când ne contactați;  *  pentru a vă trimite alte informații care vă pot interesa – cum ar fi evenimentele viitoare sau buletine informatice;  *  pentru a ne ajuta să creăm, să publicăm și să îmbunătățim Conținutul cât mai relevant pentru dvs.;  *  pentru a ne asigura că orice Conținut furnizat prin intermediul Website-ului este prezentat în cel mai eficace mod pentru dvs. și pentru dispozitivul dvs.;  *  pentru a vă permite să participați la elementele interactive ale Website-ului nostru, atunci când alegeți acest lucru;  *  pentru a dezvolta și îmbunătăți Website-ul și sistemele sale.

Utilizarea informațiilor dvs. în modurile descrise mai sus este permisă de legea aplicabilă din domeniul protecției datelor, deoarece este:

 *  necesară pentru interesele noastre legitime în urmărirea scopurilor expuse mai sus, iar interesele dvs. de confidențialitate nu prevalează asupra acestora, în nici unul dintre cazuri;  *  necesară în unele cazuri pentru a ne îndeplini responsabilitățile legale sau de reglementare, cum ar fi prezentarea de informații autorităților, organismelor guvernamentale sau de reglementare; sau  *  necesară în unele cazuri pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public, iar, atunci când folosim categorii speciale de informații cu caracter personal, utilizarea acestora este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție sau în cazul în care prelucrarea se referă la informații cu caracter personal aflate în mod evident în domeniul public;  *  în circumstanțe limitate, procesate cu consimțământul dvs. pe care îl obținem periodic, cum ar fi atunci când optați să primiți comunicări de marketing și știri prin email.

Nu luam decizii automate numai pe baza procesării automate, inclusiv prin crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau care vă afectează semnificativ în mod similar.

Perioadele de păstrare a informațiilor dvs. cu caracter personal depind de scopul în care sunt procesate datele și de instrumentul respectiv în care sunt procesate aceste informații cu caracter personal. Nu se pot evidenția diferitele perioade de păstrare a informațiilor într-un format rezonabil de inteligibil în cadrul acestei Politici. Criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare aplicabilă sunt faptul că vom păstra informațiile cu caracter personal stabilite în prezenta politică atâta timp cât (i) este necesar în scopul respectiv, (ii) este necesar pentru desfășurarea relației de afaceri cu dvs., (iii) ați consimțit și/sau (iv) este impus de legile aplicabile privind păstrarea informațiilor.

Furnizarea informațiilor către terți

Pentru a facilita utilizarea eficientă a informațiilor dvs. și pentru a vă furniza conținut și/sau resurse, vă divulgăm informațiile către terți. Cu toate acestea, divulgarea va avea loc numai în următoarele situații:

Către colaboratori, sponsori și parteneri în diverse proiecte derulate de BIOPROSANO NATURA SRL: acești destinatari vor respecta obligații contractuale de confidențialitate;

Către alte entități, inclusiv furnizorii, contractanții și agenții acestora, care pot fi implicați în furnizarea Website-ului sau a conținutului, ori astfel încât să vă putem răspunde la cereri (de ex. când utilizați formulare de contact).

Către autoritățile guvernamentale sau de aplicare a legii dacă stabilim, la libera noastră alegere, că este obligația noastră legală să o facem.

Adresele IP și cookie-urile

Colectăm informații despre computerul dvs., inclusiv (acolo unde aceste date sunt disponibile) adresa IP, sistemul de operare și tipul de browser, în vederea administrării sistemului. Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu vă identifică pe dvs. sau pe nicio altă persoană.

Din același motiv, este posibil să obținem informații despre modul în care utilizați internetul în general, utilizând un fișier cookie stocat pe dispozitiv. Cookie-urile ne ajută să îmbunătățim Website-ul și să oferim un conținut mai bun și mai personalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe Website, vă rugăm să consultați Politica privind cookie-urile.

În cazul în care computerul dvs. este utilizat în comun cu alte persoane, vă recomandăm să nu selectați opțiunea „reține detaliile mele” atunci când această opțiune este oferită de Website.


Unde sunt stocate și procesate informațiile dvs. cu caracter personal.

Astfel cum am explicat în secțiunea „Furnizarea informațiilor către terți” de mai sus, furnizăm informațiile dvs. următoarelor categorii:

Furnizori, contractanți sau agenți terți: în cazul în care folosim un furnizor, un contractant sau un agent terț, informațiile dvs. cu caracter personal rămân sub controlul nostru și am instituit controale pentru a ne asigura că informațiile dvs. cu caracter personal sunt protejate în mod corespunzător.

Ne străduim să luăm toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a ne asigura că informațiile dvs. cu caracter personal sunt tratate în siguranță și în conformitate cu prezenta Politică.

Vă transferăm datele în afara Uniunii Europene?

Informațiile dvs. cu caracter personal pot fi transferate și procesate în una sau mai multe alte țări, din interiorul sau din afara Uniunii Europene. Dacă va fi cazul, vom transfera datele dvs. în afara UE numai în țări despre care Comisia Europeană consideră că vă oferă un nivel adecvat de protecție, sau în cazul în care acele entități au instituit măsuri de protecție corespunzătoare pentru a căuta să păstreze confidențialitatea informațiilor dvs. Va vom anunta asupra tarilor in care va transferam datele atunci cand vom identifica nevoia de a le transfera.

Securitatea datelor

Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, trebuie să știți că transmiterea de informații prin intermediul internetului nu este complet sigură și că nu putem garanta securitatea informațiilor dvs. cu caracter personal transmise Website-ului sau oricărui terț; din acest motiv, orice transmitere de informații este pe propriul dvs. risc. Vom folosi proceduri operaționale stricte și măsuri de securitate, tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a preveni orice acces, modificare, ștergere sau transmitere neautorizată a acestor informații cu caracter personal.

Drepturile dvs. Cum vă puteți accesa, corecta și șterge informațiile cu caracter personal

În temeiul legilor aplicabile din domeniul protecției datelor, aveți următoarele drepturi:

Dreptul de a accesa și de a obține o copie a informațiilor dvs. cu caracter personal: Aveți dreptul să solicitați confirmarea dacă procesăm oricare dintre informațiile dvs. cu caracter personal. Dacă este cazul, puteți avea acces la informațiile dvs. cu caracter personal și la anumite informații referitoare la modul în care acestea sunt procesate. În unele cazuri, ne puteți cere să vă furnizăm o copie electronică a informațiilor dvs..

Dreptul de a vă corecta informațiile cu caracter personal: Dacă puteți demonstra că informațiile cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dvs. nu sunt corecte, puteți solicita actualizarea sau corectarea acestor informații..

Dreptul de a fi uitat/de a vi se șterge datele: În anumite circumstanțe, aveți dreptul să vi se șteargă datele cu caracter personal. Puteți face o astfel de solicitare în orice moment, iar BIOPROSANO NATURA SRL va evalua îndeplinirea cererii dvs., însă acest drept se supune oricăror drepturi sau obligații legale potrivit cărora poate fi necesar să păstrăm datele. Pentru situațiile în care, conform legii, stabilim că solicitarea dvs. de a vi se șterge informațiile cu caracter personal trebuie să fie respectată, BIOPROSANO NATURA SRL va îndeplini acest lucru fără întârzieri nejustificate.

Pentru a vă exercita drepturile, ne puteți contacta la următoarea adresă: roibu.alina@yahoo.com.

În măsura în care procesarea informațiilor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs., aveți, de asemenea, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei procesări realizate pe baza consimțământului acordat înaintea primirii retragerii respective.

De asemenea, puteți formula plângeri referitoare la procesarea informațiilor dvs. cu caracter personal la autoritatea locală de protecție a datelor.

Comunicările de marketing.

Vă vom trimite comunicări de marketing prin e-mail numai dacă v-ați exprimat acordul cu privire la acest lucru.

De obicei, vă vom oferi o casetă de selectare pe formularele pe care le folosim pentru a vă colecta informațiile cu caracter personal, în cazul în care, dacă sunteți de acord să primiți comunicări de marketing, trebuie să faceți clic pe casetă. În cazul în care vă trimitem prin e-mail comunicările de marketing, puteți renunța la a mai primi orice comunicări de marketing suplimentare făcând clic pe funcția de „dezabonare” sau „oprire” din e-mail. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de renunțare la aceste comunicări în orice moment, contactând-ne la roibu.alina@yahoo.com și furnizând următoarele informații: numele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon, comunicările de marketing la primirea cărora doriți să renunțați.

Modificările aduse Politicii

Condițiile prezentei Politici se pot modifica periodic. Vom publica orice modificări substanțiale aduse Politicii prin intermediul unor notificări corespunzătoare, fie pe acest Website, fie utilizând alte canale de comunicare.

Contact

Întrebările, comentariile și cererile referitoare la prezentele Condiții de Utilizare sunt binevenite și trebuie adresate către contact@goconceptacademy.ro.

Puteți solicita o copie a mecanismelor referitoare la un anumit transfer al informațiilor dvs. cu caracter personal contactând contact@goconceptacademy.ro.